Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 23.08.2019

O czym piszemy w naszej Polityce prywatności

Wstęp

Polityka Prywatności Expert-Team powstała w oparciu o rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Administratorem danych osobowych strony internetowej https://expert-team.eu jest:

Expert-Team sp. z o. o. (zwana dalej Expert-Team) z siedzibą w Świnoujściu (50-130) przy  ulicy Niedziałkowskiego 5a/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347164 , NIP: 8551572914 , REGON: 320797611.

Expert-Team jest firmą, która dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności użytkowników strony. Aby nasi użytkownicy byli odpowiednio poinformowani, z myślą o Tobie oraz Twoich Danych Osobowych przygotowaliśmy Politykę prywatności, która uwzględnia zasady wymagane przez przepisy prawa, w tym przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO). Zapoznając się z jej treścią będziesz wiedział jakie działania podejmujemy względem Twoich Danych Osobowych. Działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz realizację obowiązków ciążących na nas jako administratorze danych.

Przed korzystaniem z naszej strony powinieneś zapoznać się z Polityką Prywatności. Informujemy, że jeśli korzystasz z naszego strony dla nas oznacza to, że akceptujesz zasady naszej Polityki Prywatności. Jeśli jednak po zapoznaniu się z nimi stwierdzisz, że zasady są dla Ciebie nieakceptowalne, nie możesz korzystać z naszej strony.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie uregulowanym Polityką Prywatności zawsze możesz się z nami skontaktować. Dane do kontaktu umieszczono w części Kontakt.

Definicje

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, definiowane zgodnie z RODO i polskimi przepisami o ochronie danych osobowych, np.: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, czynnik określający psychiczną czy fizjologiczną tożsamość, adres IP.

Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem https://expert-team.eu, który wyposażony jest w certyfikat SSL, który szyfrując dane dba o bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych oraz bezpieczeństwo ich transmisji. 

Informacje o ciasteczkach (cookies)

Nasza Strona korzysta z plików cookies zwanych również ciasteczkami w celu usprawnienia jej działania. Dane z plików cookies wykorzystywane są również przez nas w celach statystycznych. Ważne żebyś wiedział, że pliki cookies nie identyfikują Twoich Danych Osobowych.

Pamiętaj, że w każdym czasie możesz dostosować ustawienia plików cookies do swoich potrzeb. Możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Zmiany w ustawieniach plików cookies mogą wpłynąć na działanie przeglądanej strony.

Pliki cookies nie wpływają na zmianę konfiguracji urządzenia, z którego korzystasz. Ułatwiają one dostosowanie przeglądanych treści do Twoich oczekiwań i preferencji np. wersji językowej, odpowiedniego wyświetlenia strony na Twoim urządzeniu, zainteresowań czy indywidualnych potrzeb. Pliki cookies wykorzystywane do uwierzytelniania umożliwiają np. łatwe wypełnianie formularzy lub logowanie.

Expert-Team umożliwia podmiotom oferującym wtyczki społecznościowe wykorzystanie mechanizmu cookies na swojej Stronie. Te podmioty to: Facebook, Google, LinkedIn.  Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek i logując się na strony tych podmiotów powinieneś zapoznać się z ich zasadami prywatności:

Pliki cookies mogą być przez nas wykorzystywane w celach reklamowych. Chodzi o to aby móc wyświetlać naszym użytkownikom reklamy dopasowane do ich potrzeb. Na podstawie plików cookies określamy także czy użytkownicy widzieli daną reklamę i odwiedzili stronę reklamodawcy.

Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. Informujemy, że jesteśmy stroną umowy z GOOGLE Inc. i używamy mechanizmu anonimizacji numeru IP użytkownika. W każdej chwili możesz sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych

Kiedy w czasie korzystania z naszej Strony przekażesz nam swoje Dane Osobowe stajemy się ich Administratorem.

Podstawą przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych jest: Twoja zgoda (jeśli ma to zastosowanie), odpowiedni przepis prawa (np. podstawy wskazane przez art. 6 RODO) lub to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy czy też podjęcia działań, przed zawarciem umowy.

Twoje Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celach:

Zakres przetwarzania przez nas Danych Osobowych obejmuje maksymalnie:

Musisz wiedzieć, że nie przetwarzamy szczególnych kategorii Twoich Danych Osobowych takich jak: pochodzenie etniczne, poglądy polityczne czy dane biometryczne.

Korzystając z naszych formularzy kontaktowych lub czatów wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Danych Osobowych. 

Jeśli prosimy Cię o podanie Danych Osobowych na naszej Stronie (np. na potrzeby skorzystania z formularza kontaktowego) musisz wiedzieć, że ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy o przystąpienie do funkcjonalności dostępnych na naszej Stronie. Jeśli nie podasz tych danych niestety nie będziesz mógł z nich skorzystać.

Twoje Dane Osobowe będą przez nas przetwarzane przez do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i statystycznych lub do czasu wycofania Twojej zgody na przetwarzanie (jeśli była ona konieczna). Pamiętaj, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych możesz wycofać w każdej chwili.

Przekazywanie Twoich Danych Osobowych

Musisz być także poinformowany, że niekiedy możemy przekazywać lub udostępniać Twoje Dane Osobowe podmiotom, które z nami współpracują. Przekazanie może odbyć się tylko wtedy gdy zawarliśmy z tymi podmiotami stosowne umowy, które gwarantują, że będą oni chronić Twoje Dane Osobowe co najmniej tak odpowiedzialnie jak my.

Przekazanie danych do takich podmiotów może odbyć się wyłącznie po uzyskaniu przez nas Twojej zgody lub gdy dopuszczalność taka jest przewidziana przepisami prawa. Twoje Dane Osobowe mogą zostać przez nas przekazane do:

Wyrażając zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych lub statystycznych Twoje dane mogą zostać przez nas przekazane do wskazanych powyżej podmiotów.

Twoje Dane Osobowe mogą być także przekazywane do przetwarzania do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Pamiętaj jednak, że takie przekazanie może mieć miejsce tylko wtedy gdy państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa będą spełniały warunki określane w RODO.

Twoje prawa 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych pamiętaj, że zgoda wyrażana jest przez Ciebie dobrowolnie. W każdym momencie masz prawo do wycofania udzielonej zgody. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane przez nas przed jej wycofaniem.

W każdym czasie przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich Danych Osobowych. Możesz zawsze zwrócić się do nas jako administratora Danych Osobowych z prośbą o informację czy Twoje Dane Osobowe są przez nas przetwarzane, o ich udostępnienie oraz otrzymanie innych informacji m.in. takich jak: czas przetwarzania danych, cele przetwarzania, informacje o tym komu przekazujemy dane, informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Pamiętaj, że przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przysługuje ci prawo do sprostowania Twoich Danych Osobowych poprzez ich zmianę lub uzupełnienie.

Przysługuje Ci prawo do usunięcia Twoich Danych Osobowych zwane „prawem do bycia zapomnianym”. Możesz od nas zażądać usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w następujących sytuacjach:

Więcej szczegółów o prawie do bycia zapomnianym znajdziesz w art. 17 RODO.

Przysługuje Ci także prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora. Możesz zażądać ograniczenia gdy:

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w sposób zautomatyzowany, masz również prawo do przenoszenia danych, które powinniśmy udostępnić Ci na Twoją prośbę w powszechnie używanym formacie. Możesz również zażądać aby dane zostały przez nas bezpośrednio przekazane innemu administratorowi.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie. W takim przypadku nie możemy już przetwarzać Twoich Danych Osobowych, chyba że wykażemy wymagane przez RODO podstawy.

Masz także prawo do tego aby nie podlegać decyzji, która opiera się na automatycznym przetwarzaniu w tym profilowaniu, jeśli decyzja taka wywołuje względem Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Musisz wiedzieć, że prawo to nie przysługuje jeśli: decyzja taka jest niezbędna do wykonania/zawarcia umowy, jest dozwolona przez prawo lub opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Kontakt

Jeśli masz do nas jakiekolwiek pytania możesz skontaktować się z nami:

W sprawach związanych z ochroną Twoich Danych Osobowych możesz również skontaktować się z nami e-mailowo na adres: info@expert-team.eu

Musisz wiedzieć, że biorąc pod uwagę zmieniające się środowisko prawne i technologiczne możemy zmieniać naszą Politykę Prywatności. Zawsze jednak jej najnowsza treść będzie dostępna na naszej Stronie w zakładce: Polityka prywatności.